Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Stabilt hög andel fria från MRI-aktivitet

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-09-13

Lemtradas effekt på MRI

Bilden visar andelen som var fria från MRI-aktivitet under 2 år.

Resultaten från grundstudierna visar att majoriteten är helt fria från MRI-aktivitet, oavsett om man var tidigare obehandlad (CARE-MS I) eller om man sviktat på tidigare behandling (CARE-MS II).1-3

För båda studierna pågår fortsättningsstudier där man följer utvecklingen under flera år.

Referenser

1. LEMTRADA Produktresumé
2. Arnold D. et al. Poster presented at ECTRIMS, Barcelona 2015. P1100
3. Traboulsee A. et al. Poster presented at ECTRIMS, Barcelona 2015. P1103