Kontakt

Sanofi Genzyme
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

För vårdpersonal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-11-22

Välkommen till:
Multipel Skleros i verkligheten

MS i verkligheten är en LIPUS-certifierad utbildning som vänder sig till blivande specialister och specialister inom neurologi. Programmet är utarbetat av en arbetsgrupp i samarbete med Sanofi Genzyme. Arbetsgruppen består av:

• Sten Fredrikson, Professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
• Lou Brundin, Professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
• Claes Martin, Med Dr och överläkare, Danderyds sjukhus
• Magnus Andersson, Docent och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Syftet med utbildningen är att erbjuda en ”hands-on”-utbildning med intressanta, yrkesinriktade och interaktiva föreläsningar inom MS. Anmälan sker till msevent@sanofi.com med notering om namn/klinik/sjukhus.

PROGRAM 

Halvdag 1, 8 November 2016

Moderator: Magnus Andersson
Sheraton, Stockholm
12:00-13:00 Drop-in med lättare lunch
13:00 Föreläsningarna börjar
17:30 Avslut

Föreläsningar:
MS – Patogenes, epidemiologi, naturalförlopp, prognos, riskfaktorer.
Föreläsare: Claes Martin 

MS-utredning – Diagnostik, differentialdiagnoser
Föreläsare: Sten Fredrikson 

Bromsbehandling vid MS
Föreläsare: Lou Brundin 

Falldiskussioner kommer att inkluderas i respektive föreläsning.

Halvdag II, 22 November 2016

Moderator: Sten Fredrikson
Sheraton, Stockholm
12:00-13:00 Drop-in med lättare lunch
13:00 Föreläsningarna börjar
17:30 Avslut

Föreläsningar:
MS och kognition
Föreläsare: Sten Fredrikson

MS på akuten och avdelningen – Omhändertagande och behandling
Föreläsare: Lou Brundin

MS på mottagningen – Sjukdomsmodifierande behandling, symtomatisk behandling och rådgivning.

Uppföljning av MS.
Föreläsare: Magnus Andersson

Sanofi Genzyme står för kostnaderna för det vetenskapliga programmet samt kursdokumentationen

Varmt välkommen!

Sten Fredrikson, Professor och överläkare 
Lou BrundinProfessor och överläkare 
Magnus Andersson, Doc och överläkare
Claes Martin, Med Dr och överläkare

Eeva Jansson Niemi, Produktchef, Sanofi Genzyme
Sofia Westerberg, Produktchef, Sanofi Genzyme

Ladda ner inbjudan som PDF här

Maila din anmälan här