Lemtrada.se - Lemtrada.se - Sanofi-Aventis

LEMTRADA® ger MS-patienter möjlighet till förbättring 1

Referens: 1. LEMTRADA Produktresumé