LEMTRADA® ger MS-patienter möjlighet till förbättring 1

Välkommen på utbildning

Vi vill bjuda in till en utbildning om OCT (optical coherence tomography) den 24 januari i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här >>

Referens: 1. LEMTRADA Produktresumé